Sanea sp. z o.o.

ul. Nałęczowska 33A
20-701 Lublin
NIP: 712-27-27-126 REGON: 432495412
KRS: 0000101604
Sąd Rej. Lublin-Wschód, VI Wydz. Gosp.
kap. zakł.: 170,000 zł
Dział handlowy
tel. 81 444 60 90
kom. 518 018 518
e-mail: lublin@sanea.pl
Zapraszamy:
poniedziałek-piątek: 7:00-16:00
U nas kupują najlepsi fachowcy